อ.สันติ,เอริคค่า กับงานสัมนาฯเรื่องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า
การประชุมสัมนานานาชาติ เรื่องการค้นพบใหม่ของพระศาสดาโคตมพุทธเจ้า
อ.สันติ Bangkok Special Week 1
อ.สันติ Bangkok Special Week 2
อ.สันติ คนมีฝันต้องดูให้จบ รายการกลเม็ดพิชิตฝัน
อ.สันติ,เอริคค่า รายการธรรมาภิวัฒน์ ปี59
อ.สันติ,เอริคค่า กับงานสัมนาฯเรื่องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า
การประชุมสัมนานานาชาติ เรื่องการค้นพบใหม่ของพระศาสดาโคตมพุทธเจ้า
อ.สันติ Bangkok Special Week 1
อ.สันติ Bangkok Special Week 2
อ.สันติ คนมีฝันต้องดูให้จบ รายการกลเม็ดพิชิตฝัน
อ.สันติ,เอริคค่า รายการธรรมาภิวัฒน์ ปี59
อ.สันติ,เอริคค่า รายการธรรมาภิวัฒน์ ปี59
อ.สันติ,เอริคค่า รายการธรรมาภิวัฒน์ ปี59
อ.สันติ,เอริคค่า รายการธรรมาภิวัฒน์ ปี59
อ.สันติ,เอริคค่า รายการธรรมาภิวัฒน์ ปี59
 

ผมเอาความฝันในอากาศของผมมาปั้นให้เกิดเป็นมรรคผลที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นอกเหนือจากความเหมือนที่ผมปั้น ในงานปั้นของผมนั้นมันมีความจริงเจืออยู่งานปั้นสำหรับผมมันจึงไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าการสร้างอะไรขึ้นจากดินแต่... งานปั้นมันคือชีวิต เป็นเลือดเนื้อ วิญญาณของผมด้วย "
 
 


ผมเอาความฝันในอากาศของผมมาปั้นให้เกิดเป็นมรรคผลที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นอกเหนือจากความเหมือนที่ผมปั้น ในงานปั้นของผมนั้นมันมีความจริงเจืออยู่งานปั้นสำหรับผมมันจึงไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าการสร้างอะไรขึ้นจากดินแต่... งานปั้นมันคือชีวิต เป็นเลือดเนื้อ วิญญาณของผมด้วย "