อ.สันติ เล่าเรื่องโครงการพระพุทธเจ้าในมอนทาน่า USA
อ. สันติ พิเชฐชัยกุล TODAY SHOW
อ.สันติ บอกเก้าเล่าสิบ กับมดดำ
เบญจอรหันต์ คงกระพันความดี บารมี๕๙ สุดยอดเหรียญมหามงคลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ๒๕๕๙
Fah Hom Din, (His Royal Majesty’s Channel) Thailand
“Lifestyle” Thai News
Sathrachang (Sunti demonstrates creating a bronze bust from start to finish) Week 2
Sunti Sculpts His Holiness W. Vajiramedhi (English Subtitles)
Sunti Pichetchaiyakul Exhibition Highlights Central World Bangkok, November 2014
Channel 5 Live News Khao Fah Wun Mai