ผมเอาความฝันในอากาศของผมมาปั้นให้เกิดเป็นมรรคผลที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นอกเหนือจากความเหมือนที่ผมปั้น ในงานปั้นของผมนั้นมันมีความจริงเจืออยู่งานปั้นสำหรับผมมันจึงไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าการสร้างอะไรขึ้นจากดินแต่... งานปั้นมันคือชีวิต เป็นเลือดเนื้อ วิญญาณของผมด้วย "
 
 


ผมเอาความฝันในอากาศของผมมาปั้นให้เกิดเป็นมรรคผลที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นอกเหนือจากความเหมือนที่ผมปั้น ในงานปั้นของผมนั้นมันมีความจริงเจืออยู่งานปั้นสำหรับผมมันจึงไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าการสร้างอะไรขึ้นจากดินแต่... งานปั้นมันคือชีวิต เป็นเลือดเนื้อ วิญญาณของผมด้วย "