อ.สันติ,เอริคค่า กับงานสัมนาฯเรื่องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า
การประชุมสัมนานานาชาติ เรื่องการค้นพบใหม่ของพระศาสดาโคตมพุทธเจ้า
อ.สันติ Bangkok Special Week 1
อ.สันติ Bangkok Special Week 2
อ.สันติ คนมีฝันต้องดูให้จบ รายการกลเม็ดพิชิตฝัน
อ.สันติ,เอริคค่า รายการธรรมาภิวัฒน์ ปี59
อ.สันติ รายการตีไข่ใส่ข่าว
นักปั้นมือทอง ผู้ที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับในระดับโลก
รายการก้าวใหม่ อ สันติ พิเชฐชัยกุล ผู้ตามหาหน้าพระพุทธเจ้า